Media Dabali

 • Ad
 • गृहपृष्ठ आर्थिक विशेष, मुख्य समाचार

  सुरक्षाको कारण देखाउदै सीडब्ल्यूईले गर्यो रसुवागढी आयोजना ठप्प

  ;f~h]g hnljB't cfof]hgfsf] afFw:ynlrlnd] hnljB't sDkgLn] lgdf{0f ul//x]sf] ;f~h]g hnljB't cfof]hgfsf] afFw:yn . s'n !$=* d]ufjf6 Ifdtfsf] cfof]hgfsf] ^) k|ltzt eGbf a9L lgdf{0f sfo{ ePsf] 5 . @)&# c;f/;Dd lgdf{0f ;DkGg ul/g] cfof]hgfdf xfn !* 3G6f eGbf a9L sfd eO/x]sf] 5 tl:a/M /d]z nD;fn÷/f;;

  असुरक्षाको कारण देखाउँदै चिनियाँ ठेकेदारले निर्माणाधीन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको काम बन्द गरेको छ । वर्षातका कारण लगातार पहिरो र ढुंगा खस्ने काम नरोकिएपछि सिभिल ठेकेदार चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (सीडब्ल्यूई)ले सुरक्षाको...बाँकी

  पारिश्रमिक वृद्धिलगाएतको माग राख्दै बन्दरगाहका श्रमिक आन्दोलित

  sukha-bandargha

  सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह वीरगन्जमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारहरुले पारिश्रमिक वृद्धिका लागि माग गरेका छन् । मालसमान लोडअन्लोड गर्ने करिब ४ सय कामदारले ठेकेदारसँग दैनिक ज्यालादारी बढाउनु पर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरुले हिजो विहीवार...बाँकी

  यस्ता छन् भूकम्प पीडितले अनुदान नपाउनुका ८ कारण

  rastriya-punanirman

  डेढ महिनाभित्र सबै भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन नहुनुको कारण आगामी आइतबार बोलाइएको पुननिर्माण प्राधिकरणको राष्ट्रिय निर्देशक समितिमा पेश हुँदैछ । प्राधिकरणले निर्धारित अवधिमा सबै सेवाग्राहीले पहिलो...बाँकी

  Subscribe Us On YouTube

  Please Like This Page